Mái che cánh buồm bạt căng Zone B Sài Gòn Bình Châu

Mái che cánh buồm bạt căng Zone B Sài Gòn Bình Châu

Mái che cánh buồm bạt căng Zone B Sài Gòn Bình Châu

Tensile Membrane Structure Việt Nam
Mái che cánh buồm bạt căng tại Suối Nước Nóng Sài Gòn Bình Châu

Tên dự án : Mái che cánh buồm bạt căng tại Suối Nước Nóng Sài Gòn Bình Châu

Chất liệu : PVDF Nhật

Diện tích : 55 m2

Năm : 2019

Vị trí: Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu

Chia sẻ:
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Copyright © 2018 Tensile Membrane Structure Việt Nam. Web design : NiNa Co.,Ltd
Đang online: 2   |   Tổng truy cập: 211590