Mái che bạt căng bãi đậu xe Car park - TMS số 1 thi công bạt kéo căng

Mái che bạt căng bãi đậu xe Car park - TMS số 1 thi công bạt kéo căng

Mái che bạt căng bãi đậu xe Car park - TMS số 1 thi công bạt kéo căng

Tensile Membrane Structure Việt Nam
Mái che bạt căng bãi đậu xe Car Park

Tên dự án : Mái che bạt căng bãi đậu xe Car Park

Chất liệu : Bạt PVDF Mehler FR900g Type II

Diện tích : 300 m2

Năm : 2016

Vị trí: Tòa nhà UNDP, Kim Mã Hà Nội

Chia sẻ:
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Copyright © 2018 Tensile Membrane Structure Việt Nam. Web design : NiNa Co.,Ltd
Đang online: 8   |   Tổng truy cập: 290804