Điểm nhấn mái che kiến trúc không gian bạt căng tại nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

Điểm nhấn mái che kiến trúc không gian bạt căng tại nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

Điểm nhấn mái che kiến trúc không gian bạt căng tại nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

Tensile Membrane Structure Việt Nam
Điểm nhấn mái che kiến trúc không gian bạt căng tại nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

 

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP.HCM có 11 nhà ga trên cao gồm: Nhà ga Văn Thánh, Tân Cảng (quận Bình Thạnh), ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Ga Tân Cảng nằm bên chân cầu Sài Gòn, khu vực đông đúc dân cư tại quận Bình Thạnh.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Các nhà ga trên cao tuyến metro số 1 được phân ra 4 loại A,B,C,D. Trong đó 8 nhà ga loại A, 1 ga loại B (là nhà ga Tân Cảng, lớn nhất của đoạn trên cao), loại C là ga An Phú, ga Suối Tiên thuộc loại D. Các ga loại B, C, D là những ga lớn có nhiều đường ray cho tàu dừng chờ, tránh nhau.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Ga Tân Cảng là nhà ga có quy mô lớn và được thiết kế đẹp nhất so với 10 nhà ga trên cao còn lại.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Sân ga có diện tích 6.000m2 với 2 làn tàu giữa ga và 2 làn hai bên. Ga cũng là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 5 (hình thành trong tương lai).

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Điểm nhấn đặc biệt nhất của nhà ga Tân Cảng này là hệ thống vòm mái che có diện tích 6.200m2 được thiết kế rất hiện đại, màng mái che bằng chất liệu PTFE xuất xứ từ Nhật Bản.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Theo ông Hoàng Văn Tứ - Chỉ huy trưởng phụ trách xây dựng các nhà ga trên cao thuộc tổng thầu SCC, đây là màng mái che bằng chất liệu này có quy mô lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ga Tân Cảng, An Phú, Suối Tiên là 3 nhà ga có thiết kế kín mái, 8 ga còn lại mái che được thiết kế mở phần giữa đường ray.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Không gian sân ga được thiết kế thông thoáng ở cả hai hướng. 4 làn tàu mỗi làn có 28 cửa lên xuống tàu tự động. Mỗi cửa rộng 1,8m, cao 1,2m, có lối riêng cho người khuyết tật, các chỉ dẫn hướng lên xuống tàu nằm dưới mặt sân ga.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Phần lớn các hạng mục của sân ga như biển báo, PCCC, cơ điện, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện… Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện nay tiến độ thi công của nhà ga Tân Cảng đã đạt được 93% khối lượng công việc.

 

mái che kiến trúc nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che không gian nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên,mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai che bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai vòm cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng ngoài trời nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang ngoai troi vom mai cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, lều căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, leu cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái che bạt căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mái vòm căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, vòm mái căng nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, mai bat cang nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, bạt căng ngoài trời, bat cang ngoai troi lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt căng, mái vòm căng, vòm mái căng, mai bat cang, bat cang, mai che bat cang, mai vòm cang, vom mai cang, lều căng, leu cang, mái bạt căng, bạt căng, mái che bạt

Các hạng mục khác của các tầng nhà ga đã hoàn thiện bao gồm lắp đặt lan can thép, lan can inox, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống mái che nhà ga, các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ và tầng ke ga, hệ thống tấm trần ở tầng trệt và khu vực sảnh lớn đón khách...

 

 

Quý khách có nhu cầu tư vấn thiết kế, gia công, lắp đặt các loại mái che dù bạt căng đủ chất liệu xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TENSILE MEMBRANE STRUCTURE (TMS)
Phone : 0948 738 768 - 0909 366 491
Tel : (0272) 656 0905
Email : info@tms-formfind.com

 

Chia sẻ:
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Tensile Membrane Structure Việt Nam
Copyright © 2018 Tensile Membrane Structure Việt Nam. Web design : NiNa Co.,Ltd
Đang online: 6   |   Tổng truy cập: 316182